SERVEIS

SERVEIS

Ofereixo experiències formatives i de suport al creixement professional adaptades a les necessitats de cada professional, en els seus objectius de millora de la seva efectivitat present o en la planificació de canvis professionals a mig termini.

Ofereixo experiències formatives i de suport al creixement professional adaptades a les necessitats de cada professional, en els seus objectius de millora de la seva efectivitat present o en la planificació de canvis professionals a mig termini.

Serveis

Professionals

Ofereixo experiències formatives i de suport al creixement professional adaptades a les necessitats de cada professional, en els seus objectius de millora de la seva efectivitat present o en la planificació de canvis professionals a mig termini.

Aplico la mateixa metodologia amb la que he après a entendre, valorar i crear les accions necessàries per a evolucionar en la vida professional, tenint en compte els reptes i les dificultats objectives que ens posa el present i les seves oportunitats.

  • Creació d’oportunitats de canvi en la projecció i progrés professional a mig termini.
  • Millora de l’efectivitat professional i la consecució de resultats a curt termini.

Planificació i Suport a les Evolucions de competència professional:

  • De posicions Administratives de Suport o Servei a Client a Business Partner.
  • Desenvolupament de capacitats d’impacte i influència per a Business Partners funcionals en les àrees de Finances, Màrqueting, Recursos Humans i IT.
  • Evolucionar de Business Partner a Responsable de Funcions (Finances, Màrqueting, Recursos Humans i IT).
  • Evolucions de Responsable de Funció a  Lideratge Multifuncional i Direcció d’Unitat de Negoci.

Aquests serveis s’enfoquen al suport directe i individualitzat de professionals mitjançant programes customitzats per a les seves necessitats concretes. Inclouen un nombre de sessions de treball que s’acorden en funció dels objectius de cada persona i dels resultats que se’n esperen.

Equips

Sembla una evidencia abastament compartida que la capacitat i el talent dels professionals a les organitzacions millora cada dia que passa com a resultat de la millor i més completa formació i l’avenç en la professionalització de totes les àrees de gestió de l’empresa.

Aquest aspecte tan positiu en l’increment de les nostres capacitats, ens crea també l’oportunitat de bastir aprenentatges que ajudin a millorar-ne el seu ús i aplicació en el context dels nostres reptes professionals. Quan aquests reptes necessiten tenir una visió compartida per part de l’equip, podem obtenir millor resultats a mig termini, en el nostre desenvolupament i en l’impacte que som capaços d’aportar als resultats globals.

M’especialitzo en aportar reflexió que permeti als equips de les Funcions de Suport com Màrqueting, Finances, Recursos Humans i IT, a millorar les seves capacitats d’Impacte i Influència a mig termini, amb la finalitat que puguin ser candidats a ocupar posicions de Direcció Funcional en la pròpia Organització.

Sovint, aquesta reflexió pot continuar en programes de Formació i Desenvolupament que siguin apropiats al context en el que es mou l’equip, amb diferents expressions segons les necessitats dels diferents persones que el conformen i els objectius que enfronten en les seves respectives responsabilitats.

La clau conceptual de la Metodologia que utilitzo és que el creixement en les capacitats només pot verificar-se en el context dels reptes del present, i que les oportunitats de promoció només són reals quan s’originen en la competència actual i sostinguda en el temps.

Empresa

Estic obert a donar serveis a empreses en les quals el talent i el seu desenvolupament sigui un factor crític d’èxit unit al seu funcionament normal o bé en funció dels projectes que puguin estar desenvolupant.

  • Col·laboracions amb empreses de Reclutament Directiu i Professional que practiquin valoració significativa de talent i capacitat en els seus projectes o en missions específiques.
  • Consultores de Formació que gestionin projectes formatius per a desenvolupament i creixement professional.
  • Transicions professionals i projectes de desenvolupament d’Alts Potencials.
  • Serveis de Outplacement.

Metodología

Basant-me enterament en la literatura disponible i en les pràctiques més consolidades , he agrupat en un model integrat i recursiu de capacitats professionals aplicades als diferents reptes de les funcions professionals i el seu creixement potencial creixement a curt, mig i llarg termini.

Model Integrat: les capacitats de les que disposem i apliquem al nostre creixement professional uneixen i conviuen, en un equilibri dinàmic i inestable, una multitud d’aspectes de la persona que demanen un focus clar per a la seva gestió.

Model Recursiu: tot el que pensem i fem impacta el nostre entorn, i el nostre entorn ens retorna de forma més o menys elaborada, accions que, a la vegada, influeixen les nostres futures respostes i ens proporcionen nous recursos en la mesura de la nostra apertura i iniciativa per a integrar-los.

Comprendre l’estatus, la vida interna i la dinàmica de la nostra arquitectura de capacitats és fonamental a l’hora de coordinar-nos amb el nostre ambient i aportar-hi solucions efectives.

Agrupo aquesta arquitectura Interna en sis àmbits o “clústers” de capacitat personal i professional.