FOCUS I
VALORS

FOCUS I
VALORS

Tot el que he après m’ho han donat les persones i la convivència professional que he tingut la sort de tenir-hi.

Tot el que he après m’ho han donat les persones i la convivència professional que he tingut la sort de tenir-hi.

Focus i valors


Tot el que he après m’ho han donat les persones i la convivència professional que he tingut la sort de tenir-hi. Amb el temps, he pogut observar que el talent és el resultat de la voluntat, la constància i també de la descoberta dels recursos i iniciatives que som capaços de desplegar, tant a nivell personal com en el dels equips i les organitzacions.

He après també que el talent i la seva materialització en el dia a dia de la nostra feina, també és una realitat força vulnerable, convivint amb sistemes de relació que ens transcendeixen i ens impacten alhora. Dintre de la situació en la que creix i s’expressa, el talent és també una decisió que es manifesta en forma de salt qualitatiu respecte l’entorn que ens envolta, i se’ns presenta en forma de repte.

El moment que viuen actualment les organitzacions ens avisa que la responsHabilitat del desenvolupament professional recau cada cop més en les iniciatives individuals i d’equips concrets, que permeten respondre i aprendre davant els reptes que ens ofereixen les situacions en les que es desenvolupa la nostra feina o el nostre compromís personal.

La gran quantitat de canvis que s’entrecreuen en el nostre present, a tots els nivells, em porta a plantejar serveis i experiències formatives per a facilitar el desenvolupament professional com un valor afegit que cada professional ha d’incorporar al seu creixement, amb sentit anticipatiu.